Service/feilsøking boligventilasjon

Har du fått feil? Det beste kan ofte være at du først tar direkte kontakt med fabrikant for å kartlegge mulig feil.

Funksjonskontroll, filterskift, rengjøring og ettersyn

Vi utfører filterskift, rengjøring, ettersyn og funksjonskontroll.

Alle komponenter/ deler skaffer vi direkte fra leverandør.

En del av el./styresystemet på ventilasjons aggregater har hurtigkoblinger som tillater oss å utføre en del reparasjoner og utskiftninger.

Andre elektriske feil skal alltid utføres av autorisert elektriker.

Kontakt vår samarbeidspartner: EL SIKKERHET NORD AS - Tlf: 976 12 000 eller mail: aed@elsik.no